Att avveckla aktiebolaget

Många drömmer om att driva eget företag. I en tid när startups och entreprenörskap är glödhett är det allt fler som testar på att starta eget. Det finns dock många baksidor med att vara entreprenör. Förutom att det både är stressigt och tidskrävande innebär det även en stor risk. Det går varken att förutspå marknaden eller veta om affärsmodellen kommer att fungera i verkligheten. Det enda sättet att ta reda på det är att testa. Ytterst få företag blir extremt framgångsrika, en del klarar sig helt okej, men vart tredje företag går i konkurs de första tre åren. Olönsamhet är den vanligaste anledningen till att avsluta ett företag, men det finns såklart flera anledningar. Om du står inför beslutet att lägga ner ditt aktiebolag finns det en del att tänka på. Här får du information om de olika avvecklingsalternativen.

Olika sätt att avveckla ett aktiebolag

Att avveckla ett aktiebolag innebär att lägga ned företaget. Det går i princip att göra på tre olika sätt, nämligen likvidation, fusion och delning. Till skillnad från andra bolagsformer går det inte att endast avregistrera bolaget eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person. Det går dock att snabbavveckla företaget, vilket är en form av likvidation.

Snabbavveckling

En snabbavveckling, även kallat för snabblikvidation, är det smidigaste och lättaste sättet att avveckla företaget. Det är en form av likvidation där en annan part, till exempel företag som Bolagsspecialisten, tar hand om avvecklingen. Som företagare slipper du alltså vara involverad i den tidskrävande avvecklingsprocessen. Processen innebär mycket administrativt arbete och tar lång tid, vanligtvis 6-9 månader. En snabbavveckling är dessutom relativt billig och ger nästan samma summa för bolaget som om du skulle sköta hela processen själv. Hos Bolagsspecialisten får du en offert för ditt bolag redan efter två timmar och pengarna betalas ut inom 3-5 dagar. Med andra ord är snabbavveckling det bästa alternativet för dig som vill avveckla enkelt och effektivt och snabbt få pengar för ditt bolag. Du säljer ditt bolag och slipper tänka mer på det. När du väl har bestämt dig för att lägga ner företaget finns det ingen anledning att dra ut på det. Snabbutveckling gör att du snabbt kan gå vidare med nya projekt istället.

Likvidation

Likvidation är ett annat begrepp för att avsluta företaget. Bolaget avvecklas och delägarna delar på överskottet efter att borgenärerna fått betalt. Man skiljer på frivillig likvidation och tvångslikvidation. Vid frivillig likvidation vill ägarna inte längre driva företaget och beslutar sig för att upplösa det. Processen tar åtminstone 6-9 månader och innebär mycket administrativt arbete. Vid tvångslikvidation, även kallat för tvångsavveckling, är det Bolagsverket eller Tingsrätten som beslutar om att avveckla företaget.

Fusion & Delning

Bolaget avvecklas både vid en fusion och en delning, men det sker på ett annat sätt än vid en likvidation. Vid en fusion överlåter aktiebolaget sina tillgångar och skulder till ett annat aktiebolag. Vid en delning delas tillgångarna och skulderna upp mellan olika bolag. Precis som vid likvidation, inklusive snabblikvidation, upphör bolagets existens.

Leave a Reply

mts_cool