Skapa en företagsfilosofi

 

En företagsfilosofi kan låta som ett flummigt försök att få en slogan att låta bättre. Faktum är dock att företagsfilosofin kan ha verkliga konsekvenser i hur företaget agerar i olika situationer. Tanken är att företagets filosofi ska vara noga genomtänkt och fungera som en kompass vid nya tillfällen. På så sätt skapas en enhetlig mittpunkt att samlas kring som gör det lättare att få alla att dra åt samma håll. Om du vill att ditt företag ska ha en filosofi som fungerar gäller det att tänka igenom det på förhand och se till att den passar målen som företaget har satt upp.

teamwork people in the office

En vanlig del av filosofin är att ha en värdegrund. Det är ett sätt att se till att företaget inte kantrar och låter omoraliska eller osunda principer styra. Ofta räcker sunt förnuft långt för att skapa en sund företagskultur, men en värdegrund kan också med fördel formuleras på papper för att det ska finnas svart på vitt. På så sätt kan en konflikt enklare lösas när det finns ett styrdokument att utgå från. En värdegrund har ofta etiska inslag och anger hur personalen ska agera i givna situationer. Det kan också inkludera långsiktiga mål som du vill att ditt företag ska ha.

Framför allt är det viktigt att värdegrunden känns unik för just ditt företag. Om det bara är en uppradning av klichéer tappar det sin kraft och relevans. De bästa företagsfilosofierna utmärker företaget från sina konkurrenter och ser till att ta fasta på det som är specifikt. Det kan exempelvis handla om en lokal förankring i området eller en historisk koppling till företagets tidigare ledare. Oavsett vad det gäller är det alltid en fördel om filosofin är tydligt förknippad med något unikt hos företaget.

Till sist är det viktigt att företagsfilosofin fungerar även i praktiken. Om du inte vågar applicera den på fall som dyker upp riskerar den att bli en tandlös samling dokument utan verkan. Se till att informera nyanställd personal om vad som gäller för att slippa missförstånd och meningsskiljaktigheter i framtiden. Det skapar också bättre förutsättningar för att alla anställda ska trivas på jobbet.

Leave a Reply

mts_cool