Kontrakt och kontraktshantering

Som företagare kommer du hantera en mängd olika kontrakt som styr din vardag på olika sätt. När du tar på dig ett jobb skriver ni ett kontrakt. När du anställer någon tas ett anställningskontrakt fram. Arbetar du tillsammans med ett annat företag behöver ni ett samarbetskontrakt, och så vidare. Det här gör att kontraktshanteringen blir väldigt viktig. Om du inte gör det kan du lätt bli lurad eller hamna i en situation där villkoren inte är förmånliga för dig.

Anlita notarius publicus

Innan du skriver på ett viktigt kontrakt behöver du ha läst och förstått det. Sen kan det vara klokt att ta in en notarius publicus när ni skriver kontraktet. Det är en extern, oberoende part som sedan kan intyga att inget fuffens skett vid signeringen. En notarius publicus från Apostille24 skänker en extra tyngd och säkerhet till kontraktsprocessen.

Lagra dina kontrakt väl

Hur förvarar du dina kontrakt och avtal? Genom att ha en bra struktur för det som är känt i hela företaget minskar du mängden merarbete och letande efter viktiga dokument. Ett sätt är att ha som standard att alltid lagra kontraktet i roten på kundkortet så att det ska vara lätt att hitta. Om justeringar av avtalet görs sparas de nya bilagorna direkt ner på samma ställe.

Arbeta med kontraktet

Ett kontrakt gäller ofta över flera år och innehåller olika typer av villkor där prisjusteringar ofta är en. Ett vanligt fel många gör är att de inte använder kontraktet, ofta för att man har dålig koll på det. Om du har rätt till årliga indexjusteringar av dina priser men inte utnyttjar det kommer det kosta dig en hel del pengar i slutänden. Detsamma gäller om du har en vitesklausul mot en underleverantör som du inte använder. Inte nog med att du inte får in avtalat vitesbelopp, du tappar också en viktig påverkansfaktor för att få underleverantören att leverera bättre.

Leave a Reply

mts_cool